Velkommen!
Lite oppdrett av Norske Skogkatter i hjemmemiljø.